ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Όλα τα κοσμήματα της DIAMOND FORUM συνοδεύονται από διεθνή πιστοποιητικά Ινστιτούτων Γεμολογίας (HRD, GIA, IDL, DF).